• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg

Hồ sơ hoàn công là tài liệu, lý lịch của sản phẩm công trình xây dựng, bao gồm các vấn đề từ chủ trương đầu tư đến việc lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát địa chất công trình, thiết kế công trình, thi công xây dựng công trình và các vấn đề khác có liên quan đến dự án, công trình đó. 

Hoàn công xây dựng nên gồm có những gì? Cụ thể như thế nào? Ai trong chúng ta biết nhiều gì về hoàn công xây dựng chưa?

 

hoan cong xay dung

 

Làm hồ sơ hoàn công xây dựng cần đầy đủ nên tham khảo kỷ nghị định 209 và xem thêm Nghị Định 16 có nêu rất khoái quát. Tuy nhiên có thể là như sau:

Về mặt pháp lý gồm có:

- Thông báo trúng thầu

- Hợp đồng

- Thư từ trao đổi (nếu cần)

- Thư mời bàn giao mặt bằng

- Thông báo khởi công

- Ký quỹ đảm bảo thi công

- Cơ cấu quản lý dự án

Về mặt quản lý chất lượng:

- Biên bản bàn giao mặt bằng thi công

- Biên bản nghiệm thu công việc

- Biên bản nghiệm thu vật liệu sử dụng

- Biên bản nghiệm thu giai đoạn

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án

- Biên bản xác nhận khối lượng từng giai đoạn và tổng hợp

- Biên bản họp giao ban

- Nhật ký công trình

- Bản vẻ hoàn công công trình

Hồ sơ hoàn công bao gồm hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng được quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 12 /2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng về "Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng". Hồ sơ pháp lý là do chủ đầu tư tập hợp. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng là lập tài liệu quản lý chất lượng để giao cho chủ đầu tư tập hợp cùng với hồ sơ pháp lý lập thành hồ sơ hoàn công.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì Chủ đầu tư có trách nhiệm “tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng“ bởi vậy, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng tập hợp tài liệu quản lý chất lượng trước để có cơ sở lập hồ sơ hoàn công.Muốn được tư vấn về hoàn công xây dựng chuyên nghiệp. Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

 

Tin tức - Kiến thức

Ý nghĩa các lớp sơn khi sơn sàn Epoxy 12 Tháng 7 2017

Ý nghĩa các lớp sơn khi sơn sàn Epoxy

Ngày nay việc thi công sơn nền nhà xưởng công nghiệp bằng sơn epoxy đã là công đ

Xem thêm...

Các tin khác:

Thống kê truy cập

Flag Counter

Thống kê truy cập

Flag Counter